Het is evident dat de coronacrisis ons in 2020 in de greep heeft gehouden. Niet eerder moesten we zo acuut een beroep doen op onze flexibiliteit, oplossingsvermogen en snelle handelen. Na jaren van lineaire groei liet de economie een grillig en ongewis verloop zien, met een sterk wisselend beeld per sector. Voor het eerst sinds jaren kromp de Brabantse economie met gemiddeld 3% ten opzichte van het landelijk gemiddelde van 3,8%.

Veerkracht

Brabant heeft zich bijzonder veerkrachtig getoond, waarbij innovatie, ondernemerschap en slagvaardigheid de boventoon voerden. Want corona of niet, de groei van prachtbedrijven als Salvia BioElectronics, PeelPioneers en SMART Photonics ging keihard door. Uit een peiling in december 2020 onder relaties van de BOM bleek bovendien dat bijna 90% procent van de (buitenlandse) bedrijven in Brabant de komende 2 tot 3 jaar groei verwacht.

Juist bij tekenen van een recessie of een serieuze crisis kan marktwerking in combinatie met publieke stimulans fungeren als aanjager van innovatie en ondernemerschap.

Brigit van Dijk - Van de Reijt, algemeen directeur

Nieuwe diensten

Dat neemt niet weg dat de crisis voor veel ondernemers en de maatschappij grote gevolgen heeft. Direct na de uitbraak pasten we onze activiteiten aan om te kunnen inspelen op de veranderde behoefte van onze klanten. Zo was de BOM in maart initiatiefnemer van het Corona Rebuild Program, dat – in samenwerking met de andere regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) - ondernemers in heel Nederland helpt om hun businessmodel aan te passen. Een maand later volgde de € 300 miljoen aan Corona-OverbruggingsLening (COL) - uitgevoerd door de ROM’s en Techleap.nl - om startups financieel door de crisis te loodsen.

Recordjaar

Onze reguliere dienstverlening maakte een recordjaar door. We deden 55 reguliere investeringen (nieuw en vervolg). Dit is 53% meer dan in 2019. Waar nodig ontwikkelden we nieuwe diensten, aanvullende middelen en online varianten op bestaande programma’s en buitenlandmissies. Mede hierdoor hebben we alle beloften uit onze strategie 2017-2020 kunnen waarmaken.

2020 kenmerkte zich door het zoeken naar verbindingen en ontsluiten van netwerken om ondernemers op weg te helpen naar een nieuwe fase van groei. Nieuwe samenwerkingen ontstonden niet alleen in de regio, zoals o.a. het Pledgefonds, The Gate, binnen Circulaire Economie of het Data Value Center, ook op landelijk niveau werd meer dan ooit regio-overstijgende samenwerking tussen de ROM’s geïntensiveerd. Voorbeelden hiervan zijn de COL maar ook programma’s als het Business Innovation Program Food en inspiratiesessies voor de Nederlandse startupsector met sprekers als Mariana Mazzucato en Otto Raspe.

Ontwikkelen, investeren en internationaliseren

In ons gloednieuwe meerjarenprogramma 2021-2024 trekken we de lijn door van aanjager van duurzame innovatie. De komende jaren richten we ons vanuit een ‘impact first’ en missiegedreven aanpak nadrukkelijk op oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen en bouwen we mee aan transities in energie, agrofood, gezondheidszorg en de ontwikkeling en toepassing van sleuteltechnologieën. We zetten in op waar we goed in zijn: ontwikkelen, investeren en internationaliseren – en doen dit zoveel mogelijk met regionale partners én vanuit onze intensieve samenwerking met de andere ROM's in Nederland.

De BOM heeft in 2020 laten zien dat zij klaarstaat voor ondernemers. Dat zij snel en adequaat bestaande en nieuwe producten en diensten kan aanbieden, en tegelijkertijd een gesprekspartner en soms voortrekker is op thema’s met een langere horizon. Een speciaal dankwoord voor alle collega's die ondanks ongekende uitdagingen met een ontembare energie de focus op onze missie hebben behouden.

Juist bij tekenen van een recessie of een serieuze crisis kan marktwerking in combinatie met publieke stimulans fungeren als aanjager van innovatie en ondernemerschap. In mijn beleving is er daarbij maar één richting: Van prille ideeën tot maatschappelijk relevante oplossingen. Van maatschappelijke oplossingen tot prachtige bedrijven. Van prachtige bedrijven tot een duurzame economie. Ofwel: BOM, Catalyzing Change.

Raad van bestuur van BOM Holding B.V.

Brigit van Dijk – Van de Reijt, algemeen directeur