R.G.M. (René) Penning de Vries

1954

President-commissaris raad van commissarissen / voorzitter remuneratiecommissie

René Penning de Vries was senior vicepresident en CTO bij Philips Semiconductors. Na afsplitsing van deze divisie van Philips maakte hij de overstap naar NXP Nederland, waar hij van 2009 tot 2012 voorzitter van de Raad van Bestuur was. René Penning de Vries heeft de rol van voorzitter van de Raad van Toezicht bij de Sint Maartenskliniek in Nijmegen, bij de Stichting PhotonDelta en bij de Ventures Holding van de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast is hij lid van de adviesraad van CWI, voorzitter van de TNO Strategische Advies Raad voor ICT en leidt hij de NWO KIC Programma Commissie.

J.H.M. (Hans) Dröge

1956

Lid Raad van Commissarissen / Lid Auditcommissie

Hans Dröge trad na zijn studie farmacie in 1985 toe tot Unilever, waar hij verschillende functies heeft bekleed. Begonnen op het Unilever Research laboratorium in Vlaardingen en vervolgens langdurig nationaal en internationaal actief op verschillende supply chain functies keerde hij in 2009 terug in R&D. Als Senior Vice President R&D Operations was hij verantwoordelijk voor de wereldwijde R&D infrastructuur en het operationaliseren van de R&D strategie. Naast zijn R&D functie was hij van 2012 tot 2014 als Manager Unilever Nederland verantwoordelijk voor Unilevers externe relaties met de politiek, de ministeries en het de business community in Nederland. Sinds januari 2014 is Hans Dröge met pensioen en bekleedt hij verschillende bestuurs- en adviesfuncties, waaronder voorzitter van de AgriFood triple helix organisatie stichting Grow Campus, lid van het dagelijks bestuur van het Rathenau Instituut en lid van de Raad van Toezicht van de Algemene Werkgevers Vereniging Nederland.

N. (Nancy) Mac Gillavry

1973

Lid Raad van Commissarissen / Voorzitter Auditcommissie

Nancy Mac Gillavry studeerde Economie en Business Administration aan Tilburg University en werkt sinds 2007 bij ASML in Veldhoven. Sinds begin 2019 is ze verantwoordelijk voor Risk and Business Assurance. In eerdere functies was ze onder andere verantwoordelijk voor de wereldwijde Non-Product Related inkoop, de financiële verslaglegging van ASML en rapportages op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Voordat ze bij ASML begon, werkte Mac Gillavry in diverse finance functies bij PricewaterhouseCoopers (1998-2004) en Océ (2004-2007). Daarnaast is Nancy Mac Gillavry bestuurslid van het Ronald McDonald huis in Veldhoven.

E.A.G. (Esther) Raats-Coster

1969

Lid Raad van Commissarissen / Lid Auditcommissie

Esther Raats-Coster is toezichthouder, bestuurder én ondernemer. Haar succesvolle ondernemerschap leidde in 2006 tot verkiezing als Zakenvrouw van het jaar. Na de verkoop van haar internationale bedrijf besloot ze haar ervaring breder in te zetten en bekleedde ze diverse functies in de bestuurlijke wereld. Onder andere als voorzitter van de vereniging Platform Zelfstandig Ondernemers (PZO) en lid van de Sociaal Economische Raad (SER). Tevens was Raats-Coster van 2009 tot 2012 directeur van Stichting Talent naar de Top. Ze is nu onder meer actief als Voorzitter Raad van Commissarissen Rabobank Groene Hart, lid Raad van Commissarissen van Spaendonck Groep en Voorzitter Raad van Commissarissen Westermeer Wind Holding.

R.A.M. (Ronald) Slaats

1961

Lid Raad van Commissarissen / Lid Remuneratiecommissie

Ronald Slaats was tussen 1986 en 2013 werkzaam bij De lage Landen, een wereldwijd opererende organisatie in ‘high-quality asset-based’ financieringsproducten. Bij DLL heeft hij diverse functies in Europa en Amerika gehad, waarna hij vanuit Nederland de rol van CCO en CEO bekleedde. In 2014 maakte Slaats de overstap naar De Meeuw Holding BV, waar hij nu verantwoordelijk is als CEO. Ronald Slaats is actief in diverse bestuurs- en adviesfuncties. Hij is lid van de Raad van Commissarissen van Pallieter Group BV en van de Raad van Advies van Mechan. Daarnaast is Slaats voorzitter VNO/NCW kring Eindhoven e.o. en voorzitter Stichting Samen voor Eindhoven.