De personeelskosten kunnen als volgt worden gespecificeerd:

 

2020

2019

 

   

Salarissen

1.158.581

1.277.319

Inleenkrachten

219.775

254.207

Overige personeelskosten

216.520

419.675

Gesubsidieerde eigen uren BOM

-16.255

-26.241

 

1.578.621

1.924.961

   

Sociale lasten

140.510

164.870

Pensioenlasten

172.066

192.824

 

1.891.197

2.282.656