31-12-2020

31-12-2019

   

     

Bedrijfsterreinen

  

551.765

551.765

Bedrijfsgebouwen

  

3.330.190

3.497.138

Andere vaste bedrijfsmiddelen

  

564.612

322.477

   

4.446.567

4.371.380

 

Bedrijfsterreinen

Bedrijfsgebouwen

Andere vaste bedrijfsmiddelen

Totaal 2020

 

     

Aanschafwaarde per 1 januari

551.765

4.787.718

1.206.394

6.545.878

Cumulatieve afschrijvingen per 1 januari

-

-1.290.580

-883.917

-2.174.498

Boekwaarde per 1 januari

551.765

3.497.138

322.477

4.371.380

     

Investeringen

-

-

338.882

338.882

Desinvesteringen

-

-

-

-

Afschrijvingen

-

-166.948

-96.747

-263.695

Afschrijving desinvestering

-

-

-

-

 

-

-166.948

242.135

75.187

     

Aanschafwaarde per 31 december

551.765

4.787.718

1.545.276

6.884.760

Cumulatieve afschrijvingen per 31 december

-

-1.457.528

-980.665

-2.438.193

Boekwaarde per 31 december

551.765

3.330.190

564.612

4.446.567

     

Afschrijvingspercentages

0%

2,5%-10%

10%-50%