31-12-2020

31-12-2019

 

   

Overige effecten

419.016

169.841

 

419.016

169.841

Overige effecten

In 2020 is het verloop als volgt:

 

2020

2019

 

   

Stand per 1 januari

169.841

370.401

Waardeverandering gedurende boekjaar

249.175

-200.560

Stand per 31 december

419.016

169.841

Betreft aandelen Chinook Therapeutics. De aandelen zijn gewaardeerd op beurswaarde per 31 december 2020 (€ 262.957 waardestijging) waarbij rekening is gehouden met de dollarkoers per 31 december 2020 (€ 13.782 koerswinst).