Ultimo 2020 is de liquiditeitspositie als volgt te specificeren:

 

31-12-2020

31-12-2019

 

   

Betaalrekeningen

18.035.139

10.134.148

Overige rekeningen

30.150.000

40.437.245

 

48.185.139

50.571.393

Van de liquide middelen is een bedrag van € 30.150.000 gestald bij de provincie Noord-Brabant, deze tegoeden zijn per direct opeisbaar.