De personeelskosten kunnen als volgt worden gespecificeerd:

 

2020

2019

 

   

Salarissen

6.449.793

6.553.175

Inleenkrachten

532.324

446.435

Overige personeelskosten

426.924

696.121

Gesubsidieerde eigen uren BOM

-205.328

-186.878

 

7.203.713

7.508.853

   

Sociale lasten

815.292

882.128

Pensioenlasten

720.954

721.662

 

8.739.959

9.112.642

Bezoldiging bestuurders en commissarissen

Per 1 januari 2013 is de Wet Normering Topinkomens van kracht. Deze wet is van toepassing op de bezoldiging van beide bestuurders en de toezichthouders van BOM Holding B.V. De kosten van de bestuurders zijn gerubriceerd onder de personeelskosten. De kosten voor de commissarissen zijn gerubriceerd onder de post advieskosten.

Leidinggevende topfunctionarissen

  

(in euro's)

Mevr. B.L.J.M. van Dijk - van de Reijt

 
   

Functie:

Algemeen Directeur

 

Duur dienstverband

13/1/2020 - 31/12/2020

 

Omvang dienstverband in FTE

1

 

Gewezen topfunctionaris

Nee

 

(Fictieve) dienstbetrekking

Ja

 
   

Bezoldiging:

2020

2019

Beloning

151.994

-

Beloningen en belastbare onkostenvergoeding ¹

16.044

-

Totale bezoldiging

168.037

-

Toepasselijk WNT-maximum

194.410

-

   
   

(in euro's)

Dhr. J. Pelle

 
   

Functie:

Algemeen Directeur

Algemeen Directeur

Duur dienstverband

1/1/2020 - 12/01/2020

1/1/2019 - 31/12/2019

Omvang dienstverband in FTE

1

1

Gewezen topfunctionaris

Nee

Nee

(Fictieve) dienstbetrekking

Ja

Ja

   

Bezoldiging:

2020

2019

Beloning

5.465

162.031

Beloningen en belastbare onkostenvergoeding ¹

993

24.843

Totale bezoldiging

6.458

186.874

Toepasselijk WNT-maximum

6.590

-

   
   

¹ betreft de pensioenpremie welke voor rekening van de werkgever komt

  

Toezichthoudende topfunctionarissen

  

(in euro's)

Dhr. R.G.M. Penning de Vries

Dhr. J.H.M. Dröge

   

Functie:

Voorzitter toezichthoudend orgaan

Lid toezichthoudend orgaan

Duur in functie 2020

1-1 t/m 31-12

1-1 t/m 31-12

Bezoldiging 2020

17.500

15.000

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

30.150

20.100

Gegevens 2019

  

Duur in functie 2019

1-1 t/m 31-12

1-1 t/m 31-12

Bezoldiging 2019

17.500

15.000

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

29.100

19.400

   

(in euro's)

Mw. N. Mac Gillavry

Mw. E.A.G. Raats-Coster

   

Functie:

Lid toezichthoudend orgaan

Lid toezichthoudend orgaan

Duur in functie 2020

1-1 t/m 31-12

1-1 t/m 31-12

Bezoldiging 2020

15.000

15.000

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

20.100

20.100

Gegevens 2019

  

Duur in functie 2019

1-1 t/m 31-12

1-4 t/m 31-12

Bezoldiging 2019

15.000

7.500

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

19.400

14.616

   

(in euro's)

Dhr. R.A.M. Slaats

 
   

Functie:

Lid toezichthoudend orgaan

 

Duur in functie 2020

1-1 t/m 31-12

 

Bezoldiging 2020

15.000

 

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

20.100

 

Gegevens 2019

  

Duur in functie 2019

1-1 t/m 31-12

 

Bezoldiging 2019

15.000

 

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

19.400

 

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen (overige) functionarissen met een dienstbetrekking die in 2020 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

Personeelsbezetting

Het gemiddeld aantal medewerkers bedraagt ultimo 2020 75 (2019: 80).