2020

2019

 

   

Afschrijving bedrijfsgebouwen en -terreinen

166.948

166.948

Afschrijving machines en installaties

-

-

Afschrijving andere vaste bedrijfsmiddelen

96.747

210.935

Verkoop resultaat materiële vaste activa

-

-

 

263.695

377.883