BOM Brabant Ventures verstrekte in 2020 voor een recordbedrag aan financiering. Dat heeft deels te maken met de Corona-Overbruggingslening (COL), die we sinds april 2020 uitvoeren. Om innovatieve ondernemers door de crisis te loodsen, verleenden we onder deze regeling voor € 33 miljoen aan overbruggingsfinanciering. Zo kreeg The Protein Brewery dankzij de COL de tijd om een vervolgronde van € 22 miljoen op te halen. Inmiddels heeft de Bredase ontwikkelaar van proteïnerijke voedingsingrediënten de hele COL-lening weer afgelost.

Veel aandacht voor startups

Maar ook exclusief de COL verstrekten we vorig jaar meer financiering. We waren als aanjager betrokken bij grote rondes van scale-ups zoals SMART Photonics, Salvia BioElectronics, Sendcloud en PeelPioneers, maar hadden ook veel aandacht voor startups. Vooral voor bedrijven in de vroege fase was het vorig jaar moeilijk om (vervolg)financiering op te halen. Nederlandse investeringsfondsen deden aanvankelijk minder nieuwe investeringen, omdat ze vanwege de crisis druk waren met de ondersteuning van bestaande portfoliobedrijven. Daarnaast lagen klinische trajecten in de medische sector stil en waren veel onderzoeks- en testfaciliteiten in de hightech een groot deel van het jaar gesloten, waardoor startende bedrijven vertraging opliepen in hun ontwikkeling.

Om die redenen heeft de BOM zich extra ingespannen om de investeringsrondes voor deze ondernemingen toch voor elkaar te krijgen. Ons commitment aan deze bedrijven zorgde voor een grotere bereidheid bij nieuwe co-investeerders om mee te doen.

Investeringen in miljoenen euro's
Investeringen in aantallen bedrijven

Impact corona op de portefeuille

Hoewel de coronacrisis in de maatschappij en economie een dominante rol speelt, was de impact op de waardeontwikkeling van de investeringsportefeuille in 2020 beperkt. Van de getroffen voorzieningen was ongeveer 20% toe te schrijven aan de gevolgen van de pandemie. Dat heeft deels te maken met het soort bedrijven dat wij financieren. Veel portfoliobedrijven opereren in sectoren die minder geraakt zijn door corona. Bovendien hebben de meeste bedrijven in de vroege fase nog niet of nauwelijks omzet, waardoor ze weinig last hebben van een eventuele terugval in de vraag.

Voor portfoliobedrijven die dat vanwege de crisis nodig hebben, bieden we onder andere uitstel van rente en aflossing en ondersteuning via diverse programma’s. Zo doorliepen inmiddels 25 ondernemers het landelijk uitgevoerde Corona Rebuild Program, dat ondernemers helpt om hun businessmodel aan te passen aan de veranderde markt.

Vooruitzichten: integrale inzet op Venture Building

De komende jaren ontwikkelen we samen met partners als Braventure en de ontwikkelingsmaatschappijen in Brabant een programma voor Venture Building. Via deze weg bieden we groei- en ontwikkelprogramma’s (zoals het investor readiness program en het market readiness program), financiering en begeleiding om ervoor te zorgen dat meer startende ondernemingen succesvol van de grond komen. In 2021 begint ons integrale Venture Building-team, waardoor de BOM vanuit al haar competenties aan dit programma kan bijdragen.

Nieuwe coronaregeling

In 2021 gaan we door met de ondersteuning van mkb-ondernemingen die door de coronacrisis in de financiële problemen zijn geraakt. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de provincie Noord-Brabant hebben hiervoor gezamenlijk € 45 miljoen aan extra kapitaal beschikbaar gesteld. Dat bedrag wordt ingezet om het eigen vermogen van bedrijven te versterken, zodat ze zich ondanks de gevolgen van de pandemie kunnen blijven ontwikkelen.