Ons waardecreatiemodel laat zien hoe wij toegevoegde waarde voor Brabant én Nederland creëren. Het model is opgebouwd volgens het raamwerk van de International Integrated Reporting Council (IIRC) en beschrijft de input, het bedrijfsmodel, de output en de impact van de BOM.