De personeelskosten kunnen als volgt worden gespecificeerd:

 

2021

2020

 

   

Salarissen

6.758.066

6.449.793

Inleenkrachten

882.941

532.324

Overige personeelskosten

440.413

426.924

Gesubsidieerde eigen uren BOM

-118.101

-205.328

 

7.963.319

7.203.713

   

Sociale lasten

827.915

815.292

Pensioenlasten

748.397

720.954

 

9.539.631

8.739.959

Bezoldiging bestuurders en commissarissen

Per 1 januari 2013 is de Wet Normering Topinkomens van kracht. Deze wet is van toepassing op de bezoldiging van beide bestuurders en de toezichthouders van BOM Holding B.V. De kosten van de bestuurders zijn gerubriceerd onder de personeelskosten. De kosten voor de commissarissen zijn gerubriceerd onder de post advieskosten.

Leidinggevende topfunctionarissen

  

(in euro's)

Mevr. B.L.J.M. van Dijk - van de Reijt

 
   

Functie:

Algemeen Directeur

Algemeen Directeur

Duur dienstverband

01/1/2021 - 31/12/2021

13/1/2020 - 31/12/2020

Omvang dienstverband in FTE

1

1

Gewezen topfunctionaris

Nee

Nee

(Fictieve) dienstbetrekking

Ja

Ja

   

Bezoldiging:

2021

2020

Beloning

151.201

151.994

Beloningen en belastbare onkostenvergoeding ¹

23.689

16.044

Totale bezoldiging

174.890

168.037

Toepasselijk WNT-maximum

209.000

194.410

   

¹ betreft de pensioenpremie welke voor rekening van de werkgever komt

  

Toezichthoudende topfunctionarissen

  

(in euro's)

Dhr. R.G.M. Penning de Vries

Dhr. L.L.M. van der Chijs

   

Functie:

Voorzitter toezichthoudend orgaan

Voorzitter toezichthoudend orgaan

Duur in functie 2021

1-1 t/m 31-05

02-06 t/m 31-12

Bezoldiging 2021

7.293

10.208

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

12.969

18.209

Gegevens 2020

  

Duur in functie 2020

1-1 t/m 31-12

 

Bezoldiging 2020

17.500

 

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

30.150

 
   

(in euro's)

Mw. N. Mac Gillavry

Mw. E.A.G. Raats-Coster

   

Functie:

Lid toezichthoudend orgaan

Lid toezichthoudend orgaan

Duur in functie 2021

1-1 t/m 31-12

1-1 t/m 31-12

Bezoldiging 2021

15.000

15.000

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

20.900

20.900

Gegevens 2020

  

Duur in functie 2020

1-1 t/m 31-12

1-1 t/m 31-12

Bezoldiging 2020

15.000

15.000

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

20.100

20.100

   

(in euro's)

Dhr. R.A.M. Slaats

Mw. E den Brabander

   

Functie:

Lid toezichthoudend orgaan

Lid toezichthoudend orgaan

Duur in functie 2021

1-1 t/m 31-12

1-2 t/m 31-12

Bezoldiging 2021

15.788

14.258

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

20.900

20.900

Gegevens 2020

  

Duur in functie 2020

1-1 t/m 31-12

 

Bezoldiging 2020

15.000

 

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

20.100

 

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen (overige) functionarissen met een dienstbetrekking die in 2021 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

Personeelsbezetting

Het gemiddeld aantal medewerkers bedraagt ultimo 2021 83 (2020: 84).