2021

2020

 

   

Afschrijving bedrijfsgebouwen en -terreinen

159.673

166.948

Afschrijvingen andere bedrijfsmiddelen

120.732

96.747

 

280.405

263.695