Het doel van Bedrijfsontwikkeling is om op lange termijn waarde te creëren voor bedrijven en die economische en maatschappelijke waarde (voor een groot deel) te laten neerslaan in de regio.

De BOM heeft een goede staat van dienst op het gebied van bedrijfsontwikkeling en een sterk aanbod voor bedrijven. Zij biedt bedrijven kapitaal om te groeien (de BOM heeft meer dan € 250 miljoen onder beheer), kennis van ondernemingen in verschillende levensfases en sectoren, en een netwerk van ondernemingen en partijen binnen en buiten Brabant om bedrijven te verbinden en te ondersteunen. Zij heeft daarmee de afgelopen jaren veel bedrijven geholpen, bijvoorbeeld door hun business case op te werken, kapitaal aan te trekken (van de BOM maar ook van andere financiers), subsidie te verkrijgen, internationaal te opereren, huisvesting te vinden, het team te versterken en ontwikkelpartners te vinden.

Kader: voorbeelden van bedrijfsontwikkeling door de BOM

  • De BOM heeft samen met andere investeerders kapitaal verschaft aan een bedrijf om een nieuwe generatie machines voor de productie van chips te ontwikkelen. Na enige tijd is het moederbedrijf failliet gegaan. De BOM heeft vervolgens samen met een andere aandeelhouder de ontwikkeling m.b.t. de stepper als zelfstandige onderneming voortgezet. Vervolgens is een sterke CEO gezocht en gevonden en is een raad van commissarissen met kennis / kunde van de techniek en de markt aangesteld. Inmiddels is een strategische investeerder aangetrokken die met kapitaal en kennis de ontwikkeling verder voort kan zetten. Het prototype is klaar en commercialisatie wordt in 2017 verwacht.

  • De BOM heeft kapitaal verschaft aan een logistieke service provider voor de e-commerce markt, die is voortgekomen uit een accelerator programma. De BOM heeft samen met twee andere (strategische) investeerders de eerste ronde financiering voor deze partij verzorgd. Doel hierbij was uitbreiden naar Duitsland en verdere groei. BOM heeft de totstandkoming van een sterk operationeel plan bevordert. Mede door inzet van het netwerk van de BOM is er tevens een sterke raad van advies ingesteld. De onderneming zal volgend jaar aan een nieuwe financieringsronde toe zijn, ook hierbij ondersteunt BOM met kennis, kunde en netwerk. De onderneming groeit op dit moment met 300% per jaar en is ondertussen in Duitsland en België actief en staat op het punt om ook in Frankrijk uit te rollen.

  • Een ander bedrijf bevindt zich in de top vier van grootsten in haar segment. Het bedrijf ziet opkomende technologieën maar weet niet goed hoe ze te verweven in de bestaande business. Vraagstukken: welke technologieën hebben op wat voor manier impact op onze business en wat zijn de greenfield groeiopties? De BOM trad op als adviseur, expert en verbinder. De activiteiten hebben o.a. de organisatie van een

  • innovatie-expert panel omvat. Het bedrijf heeft nu een technologie development roadmap, een partner voor pilots, een sales channel en een referentie.

  • In het kader van enkele Europese projecten zijn vouchers aan meer dan 30 bedrijven verstrekt, gericht op de internationalisatie van deze bedrijven. De bedrijven zijn geholpen d.m.v. internationale marktverkenningen en aan internationale ontwikkelpartners, test panels en marktpartners.

  • Een high-tech bedrijf zocht een CEO voor een investeringsronde en voor post investment internationale expansie. De BOM trad op als scout en adviseur. Vinden CEO geschikt voor fase bedrijf, niche markt en passend in team (ii.) Het bedrijf heeft de CEO via de BOM aangesteld. De BOM heeft bovendien geadviseerd bij het schrijven van een post-investment 365 dagen plan.. Het bedrijf heeft een aantal belangrijke internationale deals gesloten.

  • Fuji Film Open Innovation Hub is een uitbreiding van de activiteiten van Fujifilm in Tilburg. Gestart vanuit de R&D activiteiten van Fujifilm Manufacturing heeft het nu een eigen status en “presence” op het terrein van Fujifilm Manufacturing in Tilburg. De nieuwe activiteit kan worden gezienals een start-up waarbij vanuit de multinational gefinancierd wordt, maar waarvoor het ontdekken van het (technologie) netwerk en het vinden van partners een nieuwe uitdaging is, waarbij men alle hulp kan gebruiken. In feite staat men aan het begin van het openstellen van de “geheimen” van Fujifilm. De BOM ondersteunt met haar netwerk van kennispartners en bedrijven. Ook houdt de BOM, samen met NFIA, contact met de directies in Japen en Nederland om het open innovatie concept te bevorderen en mogelijk te laten groeien.

De BOM begint dus niet bij nul. Bij de start van de meerjarenperiode, begin 2017, heeft de BOM 120 bedrijven in haar portfolio; voor het merendeel in de ideation-fase, wat minder in de start-up-fase en beperkt in de scale-up-fase.

De BOM schoeit de manier waarop zij de bedrijven in haar portfolio in de komende jaren gaat bedienen op een nieuwe leest, evenals de manier waarop zij bedrijven aan de portfolio toevoegt. Dat doet de BOM op drie manieren:

  1. Integrale benadering. Op dit moment helpen drie afdelingen binnen de BOM bedrijven bij hun ontwikkeling: Capital begeleidt naar investeringen, Business Development verbindt partijen in het netwerk en Foreign Investment ondersteunt reeds in de regio gevestigde buitenlandse bedrijven ("Investor Relations Programnma"). Ieder heeft haar eigen diensten, specialisten en portfolio met klanten. In de komende meerjarenperiode wil de BOM de afdelingsportfolio’s integreren tot één BOM-portfolio die toegang biedt tot alles wat de BOM te bieden heeft. Dit vraagt om het systematisch ontsluiten en toegankelijk maken van kennis en competenties, die nu veelal berusten bij individuele medewerkers.

  2. Groeiplanning ten behoeve van groeiversnelling. Met alle portfoliobedrijven zet de BOM een groeipad uit. De ambitie is zoveel mogelijk bedrijven vanuit de ideation-fase te laten doorgroeien naar de scale-upfase. Het gaat dus veelal niet om incidentele ondersteuning. De BOM gaat met haar portfoliobedrijven liefst een langdurige relatie aan, niet om op de stoel van de ondernemer te gaan zitten, maar om de ondernemer per levensfase optimaal te kunnen verbinden met partners en resources.

  3. Brabant-brede propositie voor het helpen van bedrijven. De BOM kijkt per levensfase van de portfolio bedrijven welke resources uit de Schijf van Vijf ze nodig hebben en vervolgens welke partners in Brabant (en daarbuiten) moeten worden gemobiliseerd om deze resources te kunnen bieden.

Als gevolg van de nadruk op groeiplanning en groeiversnelling zal het aandeel bedrijven in de portfolio dat zich in de scale-up fase bevindt toenemen. Deze bedrijven hebben een specifieke ondersteuningsbehoefte op in ieder geval het terrein van talent, marktexpansie en faciliteiten (en de financiering daarvan). De BOM probeert daarin samen met partners te voorzien – bijvoorbeeld door haar netwerk in te zetten om een pool te vormen van potentiële CEO’s en CFO’s (zoals genoemd in paragraaf 4.4).