Meerjarenplan 2017-2020

Vernieuwde opdracht: een sterk ecosysteem, groeiende bedrijven, meer internationalisering en flexibiliteit

De Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) is één van de Nederlandse maatschappijen voor regionale economische ontwikkeling. De Provincie Noord-Brabant en het Ministerie van Economische Zaken zijn aandeelhouder en opdrachtgever van de BOM.

Lees verder
Meerjarenplan 2017-2020

Veranderende wereld: inspelen op de nieuwe werkelijkheid

We leven in een uitdagende tijd. De wereld verandert snel en de snelheid van verandering neemt toe. Een drijvende kracht is informatietechnologie.

Lees verder
Meerjarenplan 2017-2020

Resultaten 2013-2016 en verbeterpunten voor 2017-2020

Het gaat goed met de BOM. Zij heeft de afgelopen meerjarenperiode goede resultaten laten zien (zie tabel 1).

Lees verder