Uiteindelijk moet de oplevering van een ecosysteem of deel daarvan leiden tot nieuwe bedrijvigheid en structureel verbeterde toegang tot resources. Bij de start van elk programma wordt zo concreet mogelijk die doelstelling geformuleerd. In totaal streeft de BOM de komende meerjarenperiode naar de volgende resultaten:

  • 100 business ideeën opgeleverd (idee voor een nieuwe product-markt combinatie bij een bestaand bedrijf of een nieuw bedrijf) die in de BOM-portfolio van Bedrijfsontwikkeling terecht komen vanuit de ontwikkelthema's

Daartoe stuurt de BOM binnen ecosysteemontwikkeling op de productie van kennis, de groei van het netwerk en de creatie en verbinding van nieuwe resources. Dit versterkt tevens de internationale aantrekkingskracht. Meetbare doelstellingen op dit vlak komen terug in de volgende resultaten:

  • Groei van het netwerk en de communities gestimuleerd:

    • 50 projecten opgezet in ecosysteemontwikkeling met consortia van twee of meer betrokken partijen en daarin

    • 500 partijen bij elkaar gebracht

  • Resources (beter) toegankelijk gemaakt in de vorm van nieuwe producten/diensten (al dan niet uitgevoerd met/door partners) voor bedrijven in de verschillende levensfases, waaronder:

    • Een programma voor teamontwikkeling

Een Shared Facility Fund Brabant

  • Handelsmissies naar internationale regio's: o.a. Zuid-Duitsland, Jiangsu, Boston, Israël

Deze geplande resultaten laten onverlet dat de BOM alert blijft en inspringt op nieuwe kansen en op vragen vanuit de bedrijven, en haar producten/diensten daarop aanpast.