Meerjarenplan 2017-2020

Missie: duurzaam versterken van de Brabantse economie

De missie van de BOM is het duurzaam versterken van de Brabantse economie.

Lees verder
Meerjarenplan 2017-2020

Propositie: verbinden, investeren en organiseren

De kracht van de BOM ligt in de opgebouwde kennis en het netwerk, en in het kapitaal en de uitvoeringscapaciteit die zij ter beschikking heeft.

Lees verder
Meerjarenplan 2017-2020

Doelstellingen: economische, maatschappelijke en financiële impact

In de komende meerjarenperiode wil de BOM samen met partners werken aan een toekomst-bestendig Brabant. Hierbij horen doelstellingen die leiden tot economische, maatschappelijke en financiële impact, met concrete, meetbare KPI's (zie tabel 3).

Lees verder