Internationale dynamiek is een levensader voor de Brabantse economie. Het Brabantse Bestuursakkoord benadrukt dat internationalisering meer dan ooit kansen voor Brabant biedt. De BOM heeft daarom de opdracht om in de komende jaren actief bij te dragen aan de verzilvering van deze kansen op een vijftal terreinen. Deze raken de drie primaire processen op verschillende vlakken:

  • Het primaire proces Investeringsbevordering: richt zich op het aantrekken van nieuwe buitenlandse bedrijven en het behouden en laten groeien van reeds gevestigde buitenlandse bedrijven

  • Handelsbevordering: is onderdeel van bedrijfsontwikkeling, waarbij de BOM bedrijven wil faciliteren bij hun groei in een aantal strategische buitenlandse markten (zie paragraaf 5.4)

  • Internationale innovatiesamenwerking: richt zich op het versterken van de internationale dimensie van ontwikkelthema’s door middel van het bouwen van internationale consortia (zie paragraaf 4.5)

  • Branding: wordt vanuit de BOM ingevuld als de marketing van Brabant richting het bedrijfsleven in Internationale markten, voornamelijk handels- en investeringsbevordering

  • Vermarkten van kansen in “zwakkere” Europese regio’s: kansen voor het Brabantse bedrijfsleven in “zwakkere” Europese regio’s zullen nader onderzocht worden.

Bij deze activiteiten speelt de BOM een complementaire rol aan die van de overheid zelf. Die is er in gelegen om drempels tot internationaal zakendoen te verlagen, bijvoorbeeld door samenwerkingsrelaties met relevante buitenlandse regio’s aan te gaan en te bevorderen dat Europese Programma’s internationaal zakendoen optimaal faciliteren.