Meerjarenplan 2017-2020

Organisatiemodel: richting een vraaggestuurde procesorganisatie

Met een aantal nieuwe activiteiten en het versterken van bestaande activiteiten geeft de BOM nog beter invulling aan haar missie en de (vernieuwde) hoofdopdrachten.

Lees verder
Meerjarenplan 2017-2020

Human resources: aandacht voor talentontwikkeling en ruimte voor eigen verantwoordelijkheid

Bij de verankering van het meerjarenplan in de organisatie bouwt de BOM op competenties die binnen de organisatie aanwezig zijn en versterkt die daar waar de primaire processen dat vragen.

Lees verder
Meerjarenplan 2017-2020

ICT: ondersteuning van de primaire processen

De BOM helpt ondernemers om de ontwikkeling van hun bedrijven te versnellen, innovatieconsortia om ecosystemen te bouwen, en buitenlandse bedrijven om zich in Brabant te vestigen.

Lees verder
Meerjarenplan 2017-2020

Marketing en communicatie: één BOM naar buiten

Het meerjarenplan 2017-2020 is de onderlegger van een nieuwe strategie. Deze strategie vraagt om een andere positionering, geladen door een aangepaste marketing- & communicatiestrategie en dito middelen.

Lees verder