Meerjarenplan 2017-2020

Opdracht internationalisering: verzilveren van internationale kansen

Internationale dynamiek is een levensader voor de Brabantse economie. Het Brabantse Bestuursakkoord benadrukt dat internationalisering meer dan ooit kansen voor Brabant biedt.

Lees verder
Meerjarenplan 2017-2020

Buitenlandse bedrijven aantrekken: versterken door 3 pijlers

De BOM heeft de afgelopen periode goede resultaten geboekt met het aantrekken van buitenlandse bedrijven, met een grote toegevoegde waarde voor de werkgelegenheid en/of het innovatievermogen van Brabant.

Lees verder
Meerjarenplan 2017-2020

Buitenlandse bedrijven aantrekken: plan van aanpak

De afgelopen jaren heeft de BOM een transitie gemaakt van generieke promotie en acquisitie naar het meer direct inspelen op de behoefte van buitenlandse bedrijven aan markt- en/of technologietoegang, gebaseerd op een heldere focus::

Lees verder
Meerjarenplan 2017-2020

Aantrekken buitenlandse bedrijven: werkwijze

De komende meerjarenperiode zal de BOM de inzet van haar kennis, netwerk en expertise op het gebied van het aantrekken van buitenlandse bedrijven op een aantal punten door ontwikkelen (zie ook figuur 9):

Lees verder
Meerjarenplan 2017-2020

Samenwerking: cruciaal voor succes

Toenemende internationale concurrentie noopt de BOM te blijven werken aan een goed functionerend acquisitieapparaat om kansen te verzilveren voor het aantrekken van hoogwaardige activiteiten van buitenlandse bedrijven.

Lees verder
Meerjarenplan 2017-2020

Promotie van Brabant in het buitenland

De acquisitiefase van het proces van het aantrekken van buitenlandse bedrijven (zie ook figuur 9) wordt versterkt door de promotie van Brabant in het buitenland.

Lees verder
Meerjarenplan 2017-2020

Resultaat: werkgelegenheid en investeringen

Het behalen van successen in het aantrekken van buitenlandse bedrijven is zeer gevoelig voor internationale (markt)ontwikkeling.

Lees verder