De acquisitiefase van het proces van het aantrekken van buitenlandse bedrijven (zie ook figuur 9) wordt versterkt door de promotie van Brabant in het buitenland. Imago, naamsbekendheid en perceptie zijn belangrijke factoren die de locatiekeuze beïnvloeden. Bedrijven maken hun keuze voor een locatie op basis van hun “business intelligence” (harde cijfers) en het begrijpen van het aanbod dat een locatie biedt (emotie). De branding van Brabant vanuit de provincie richt zich op het creëren van een gewenst imago en het op de internationale kaart zetten bij buitenlandse bedrijven. De marketing/promotie vanuit de BOM sluit hierop aan om bedrijven en investeerders over de streep te trekken.

De BOM is een strategische partner voor de provincie (Brabant Branding) in internationale (strategische) markten. Samen wordt gewerkt aan het versterken van de Brabantse propositie in internationale markten: de provincie als verbindende factor en lader van het Brabantmerk, de BOM als expert op het gebied van zakendoen in buitenlandse markten op met name de domeinen investeringsbevordering en handelsbevordering.

De komende jaren wil de BOM extra inzet plegen op de marketing van Brabant in belangrijke buitenlandse markten. Er is behoefte om het onderscheidend vermogen van Brabant scherper te formuleren en dit om te zetten in nieuwe vormen en producten t.b.v. het aantrekken van buitenlandse bedrijven en meer eigen lead generation.