Met een aantal nieuwe activiteiten en het versterken van bestaande activiteiten geeft de BOM nog beter invulling aan haar missie en de (vernieuwde) hoofdopdrachten. De BOM laat de activiteiten in een nieuw procesmodel (hoofdstuk 3) beter op elkaar aansluiten en zorgt ervoor dat de kennis en het netwerk van de BOM in alle activiteiten optimaal kunnen worden ingezet. Een aantal veranderingen in de manier van werken zal ook tot uiting worden gebracht in de inrichting van het organisatiemodel. Voor het organisatiemodel gelden de volgende uitgangspunten:

  1. Van werken vanuit de afdelingen naar werken in de drie primaire processen

  2. Van deeloplossingen naar totaaloplossingen gebaseerd op partner-resources en nieuwe BOM- producten

  3. Van kennis en netwerk georganiseerd rondom individuen naar kennis en netwerk voor iedereen beschikbaar via experts en de Schijf van Vijf

  4. Van verschillende aanspreekpunten naar één klantverantwoordelijke

  5. Van parallelle acquisitieactiviteiten naar gebundelde en afgestemde acquisitieactiviteiten

  6. Van specifieke ICT-toepassingen naar uniform gedeelde ICT-toepassingen

Het organisatiemodel van de BOM is nu ingericht rondom vier afdelingen met een eigen propositie, competenties, processen en structuren: afdelingen Business development (BD), Capital, Foreign investments (FI) en Projects. In de komende meerjarenperiode gaat de BOM zich inrichten rondom de drie primaire processen die uitgaan van een klantgerichte propositie. De nieuwe werkwijze zal de komende meerjarenperiode worden verankerd binnen en tussen de afdelingen BD, Capital en FI in processen, competenties en rollen (figuur 10). Uitgangspunt hierbij is toe te werken naar afdeling overstijgende teams, die samenwerken in integrale processen. De afdeling Projects (BHB, EFB en BBFB) zal bestaande activiteiten voortzetten/afmaken en beschikbaar zijn om op nieuwe verzoeken van de provincie in te spelen.

De organisatorische transitie die de BOM doormaakt vraagt om een verregaande samenwerking tussen BD en Capital in Bedrijfsontwikkeling en daarbij behorende proces- en cultuuraanpassingen. Ook de afdeling FI zal nadrukkelijk in alle primaire processen een rol spelen. De BOM organisatie beweegt daarmee in de richting van een matrix van afdelingen en primaire processen. Dit is een geleidelijke transitie. In hoeverre de aansturing hierop zal worden aangepast, wordt in de toekomst – al lerende – bepaald.