Het Breedbandfonds Brabant is op 1 april 2014 opgericht om door middel van leningen en garanties, telecompartijen te bewegen tot het aansluiten van burgers en bedrijven in gebieden zonder snel internet op een glasvezelnetwerk. Daarvoor is in totaal 50 miljoen euro beschikbaar gesteld. Het fonds heeft drie projecten gefinancierd met een totaal bedrag van € 4,075 miljoen waarmee ruim 3000 particuliere adressen en bedrijven aangesloten worden.

In 2016 heeft een private investeerder besloten de glasvezelverbindingen naar de overige 35.000 particuliere adressen aan te leggen in de periode 2016-2019. Na intensief overleg tussen het fonds en deze investeerder wordt het project volledig privaat gefinancierd zonder financiering uit het breedbandfonds. Naar verwachting biedt dat ook de bedrijventerreinen de mogelijkheid om zonder fondsfinanciering tot aansluiting op dit netwerk over te gaan. Daarmee worden de fondsdoelen bereikt en kan het fonds worden uitgefaseerd. Hierover worden in de loop van 2016 met de provincie afspraken gemaakt. De drie bestaande financieringen blijven tot de exit datum in beheer bij de BOM.