De kracht van de BOM ligt in de opgebouwde kennis en het netwerk, en in het kapitaal en de uitvoeringscapaciteit die zij ter beschikking heeft. Deze kracht wordt in de drie primaire processen ingezet door te verbinden, te investeren en te organiseren (tabel 2).

Tabel 2. Kracht en aanbod van de BOM

Kracht van de BOM

Aanbod van de BOM

Kennis: de BOM heeft kennis over ecosysteem- en bedrijfsontwikkeling en de Noord-Brabantse topclusters.

Netwerk: de BOM heeft een uitgebreid netwerk in en buiten Noord-Brabant van bedrijven en instellingen in de topclusters en ondersteunende organisaties.

Kapitaal: de BOM heeft kapitaal om te participeren in veelbelovende bedrijven.

Uitvoeringscapaciteit: de BOM heeft capaciteit om ecosysteem initiatieven te helpen tot stand te komen en diensten te organiseren voor bedrijven.

Verbinden: De BOM verbindt bedrijven en innovatieconsortia met elkaar en met de juiste partijen in het Brabantse ecosysteem en daarbuiten. Bijvoorbeeld door startende ondernemers te koppelen aan bestaande ondernemers die de starters coachen en door het verbinden van buitenlandse bedrijven met de kansen in Noord-Brabant.

Investeren: De BOM participeert in bedrijven/ initiatieven via eigen investeringsfondsen. Een voorbeeld is het Innovatiefonds Brabant voor innovatief MKB. Een nieuw te ontwikkelen initiatief is het “shared facility fonds”.

Organiseren:
De BOM identificeert (antenne-functie) en organiseert samen met publieke en private partners initiatieven die inspelen op lacunes en kansen in het ecosysteem in Noord-
Brabant. Nieuw is het faciliteren van handel met partnerregio's door het organiseren van missies.