De veranderingen in de transitie agenda (tabel 5) worden geleidelijk ingevoerd. Hierbij worden de te behalen veranderingen in korte cycli opgedeeld en stap voor stap in veranderprojecten te stand gebracht. Deze veranderprojecten vormen gezamenlijk het veranderprogramma, dat zorgvuldig en met oog voor draagvlak tot uitvoer wordt gebracht aan de hand van de leidende principes in figuur 11.

Figuur 11. Transitieprincipes – programmamanagement begeleidt transitie via korte projecten met concrete deliverables en oog voor draagvlak