Door middel van ecosysteemontwikkeling ondersteunt de BOM consortia van bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Hierdoor draagt zij bij aan het scheppen van optimale condities voor nieuwe en groeiende bedrijvigheid in Brabant.

Dat is geen nieuwe rol. De BOM speelt sinds jaar en dag een verbindende en organiserende rol in projecten die zijn gericht op de versterking van het ecosysteem. De BOM verbindt partijen in of juist buiten bestaande waardeketens, organiseert of mobiliseert kennis en faciliteiten en investeert waar nodig/mogelijk in de business case. Met dit "veldwerk" heeft de BOM een waardevolle basis opgebouwd van kennis van sectoren en technologieën en van Brabantse, interregionale en internationale netwerken. Vanuit deze basis bouwt de BOM de komende vier jaar verder aan het creëren en versterken van de randvoorwaarden voor het ontstaan van nieuwe bedrijvigheid in Brabant.

Kader: Successen van de BOM in ecosysteemontwikkeling

  • Greentech Park Brabant: de BOM heeft in Oost-Brabant enkele jaren geleden een consortium van publieke en private partners helpen smeden om voor bedrijven en energiecoöperaties testfaciliteiten te ontwikkelen, die lokale groene reststromen omzetten in energie en groene grondstoffen. Greentech Park Brabant is nu een brandpunt van greentech innovaties en biedt bedrijven de mogelijkheid om nieuwe product-markt-combinaties uit te testen en naar de markt te brengen. Naast mede-initiatiefnemer is de BOM adviseur van het consortium en mobilisator van nieuwe partners en van cofinanciering. .

  • Vib-E project: het initiatief “Vehicle for Innovation Brabant Electric” is een open innovatie platform voor ontwikkelaars van producten en diensten op het vlak van elektrisch rijden. NXP geeft leiding aan dit platform dat de totstandkoming stimuleert van ’s werelds grootste pool via internet verbonden elektrische voertuigen. Met deze vloot worden demoprojecten georganiseerd, zoals slim laden van EV’s. ViB-E is een initiatief van NXP en de BOM. De BOM is ook actief in de uitvoering, als adviseur en mobilisator van partners.

  • AddLab: AddLab is de eerste Nederlandse proeffabriek voor het 3D-printen van metalen onderdelen en voor de doorontwikkeling van metaalprinten naar industriële toepassingen. AddLab is een “shared facility” van en voor een aantal metaalbedrijven in de regio, zoals KMWE, NTS en Frencken. De BOM versnelde de opstart door mee te denken en te adviseren over het business model en door het netwerk van de BOM open te stellen, ook op de kapitaalmarkt.

Voor het versterken van het Brabantse ecosysteem kiest de BOM in de komende meerjarenperiode voor een systematischer aanpak. Waar voorheen veel losse projecten werden ondersteund, worden in de nieuwe aanpak veel meer de onderliggende ecosystemen beschouwd en wordt er naar gestreefd om alle aspecten van een dergelijk ecosysteem te versterken om nieuwe bedrijvigheid te genereren.