De transitie agenda is weergegeven in tabel 5. Voor de timing en de specifieke activiteiten voor 2017 wordt verwezen naar het activiteitenplan 2017.

 

Transitiepunten

 

Hoofdactiviteiten

1)

Versterken en uniformeren Ecosysteemontwikkeling

I.

Thema's uitwerken, inrichten met projecten en onderzoeken op internationaliseringskansen

II.

Systematisch en gefaseerd proces voor thematische ecosysteemontwikkeling opzetten met PNB

III.

De BOM-brede product roadmap bepalen: o.b.v. MKB behoefte analyse en inventarisatie van Brabants aanbod van middelen, uitwerken welke noodzakelijke middelen toegankelijk gemaakt zullen worden (op welke manier, welke partners en welke rol voor BOM)

IV.

Nieuwe producten ontwikkelen (bv. handelsmissies en o.b.v. roadmap) en systematisch proces voor productontwikkeling opzetten

2)

Versterken, uitbreiden en uniformeren Bedrijfsontwikkeling

I.

Systematisch proces (BOM-brede intake, acquisitie, dienstverlening en beheer) voor bedrijfsontwikkeling opzetten

3)

BOM-breed verbinden van "Buitenlandse bedrijven
aantrekken"

I.

Verbinden met Bedrijfsontwikkeling en Ecosysteemontwikkeling

4)

Flexibele opdrachten uitvoeren

I.

Energiefonds Brabant scope uitbreiden

II.

Transitie Breedbandfonds Brabant

III.

Brabantse Herstructurerings-maatschappij voor Bedrijventerreinen (BHB) uitfaseren

5)

PR & Marketing communicatie aanpassen aan de "nieuwe" BOM met één Schijf van Vijf

I.

Eenduidig BOM imago versterken voor Bedrijfsontwikkeling

II.

Medewerkers versterken op communicatie

6)

HR & Organisatie ontwikkeling

I.

BOM-brede expertrollen beleggen

II.

Competenties in lijn brengen met nieuwe ambities

III.

BOM-portfolio sturing inrichten

7)

De digitale BOM door ontwikkelen

I.

Digitale aanbod van kennis binnen de BOM versterken

  

II.

Digitale aanbod BOM extern aanbieden

Tabel 5. Hoofdprioriteiten in de transitie agenda van de BOM