Bij de ontwikkeling van ecosystemen vervult de BOM verschillende rollen in de verschillende samenwerkingsverbanden. Uitgangspunt bij het oppakken van een rol is dat de BOM er naar streeft anderen in staat te stellen tot succes te komen. Per ontwikkelthema, project en fase worden de rollen (en combinaties daarvan) van de BOM met de partners afgestemd op de behoefte van het samenwerkingsverband:

  1. Pionier en "mobilisator" – verkent het onderwerp, onderzoekt aanknopingspunten voor projecten en draagvlak binnen innovatie-community, mobiliseert kennisinstituten, Triple Helix en overheden door inzet van sectorkennis, netwerk en uitvoeringscapaciteit. Voorbeeld: voorstudie op "suikerverwaarding" in Brabant (zie Appendix 1, blz. 58).

  2. Penvoerder – is verantwoordelijk voor het schrijfproces bij bijvoorbeeld het indienen van programma- en projectplannen door inzet van uitvoeringscapaciteit en netwerk. Voorbeeld: “Fabriek van de Toekomst” (Appendix 1, blz.58 en verder).Regisseur – is de spin in het web die, al dan niet als projectleider, partijen verbindt, met hen acties agendeert en opvolgt, stuurt op voortgang en uitkomst en mijlpalen realiseert door inzet van uitvoeringscapaciteit en netwerk. Voorbeeld:"Aerospace MRO” (Appendix 1, blz. 61).

  3. Adviseur – draait mee in het project/programma met inhoudelijk inbreng door inzet van sectorkennis. Voorbeeld: “Circulaire Economie” (Appendix 1, blz. 69).

  4. Verbinder – brengt partijen samen in of in contact met een programma/project door inzet van het netwerk. Voorbeeld: Smart Mobility (Appendix 1 blz. 62).

De rol van de partners en de BOM kan evolueren gedurende de verschillende fases van een programma en wordt afgestemd op de behoefte. Figuur 7 toont een voorbeeld van de rollen die de BOM heeft ingevuld in de verschillende fases van het ontwikkelthema verwaarding van groene grondstoffen (in het bijzonder suikerverwaarding, zie ook Appendix 1, blz. 61).

Figuur 7. Fasering van het "sugar delta" programma en de evolutie van de rol van de BOM