De BOM helpt ondernemers om de ontwikkeling van hun bedrijven te versnellen, innovatieconsortia om ecosystemen te bouwen, en buitenlandse bedrijven om zich in Brabant te vestigen. Daarbij gaat zij veel meer de opgebouwde kennis, kunde en netwerk bij werknemers BOM-breed en extern beschikbaar maken en werken met een BOM-brede portfolio. Zo worden ondernemingen, Triple Helix partners en publieke of private partijen nog beter ondersteund met relevant informatie, advisering of doorgeleiding. Goed werkende ICT-systemen zijn cruciaal om dit mogelijk te maken, en zullen komende jaren worden doorontwikkeld. Wederzijdse informatie-uitwisseling, toegankelijkheid en samenwerking vormen daarbij belangrijke uitgangspunten.

Er is de afgelopen periode al hard gewerkt aan een ICT landschap dat het werk van de BOM ondersteunt. Deze infrastructuur is robuust opgezet met ruimte voor toevoeging en uitbreiding daar waar het de nieuwe werkwijze kan faciliteren. De nieuwe Cloud omgeving (workspace) biedt extra mogelijkheden voor bv. videoconferencing en beveiligde data-overdracht, het Intranet (BOEM!) biedt laagdrempelige mogelijkheden voor de interactie tussen collega’s. Er is een nieuwe website en een Content Management System (CMS) voor de afdeling Foreign Investments, de BOM-Base. Deze systemen zullen de komende jaren worden doorontwikkeld als ‘building blocks’ van de digitale BOM, waarbij een gefaseerde implementatiestrategie wordt opgezet met kort-cyclische doelstellingen.

Om de ICT footprint verder te versterken wordt een agenda uitgewerkt langs vier kernthema’s:

  1. Techniek – De technische infrastructuur zal robuust van opzet en transparant zijn door gebruik van bewezen technologieën en marktstandaarden. We laten het tijdperk van maatwerk-oplossingen achter ons. Met deze technische basis zal de connectiviteit met andere organisaties worden verhoogd om wederzijdse data-uitwisseling en data-verrijking te kunnen bewerkstelligen;

  2. Governance & organisatie – De BOM wil als publieke onderneming toegankelijk zijn om kennis te delen; dat moet gebeuren op een wijze die de veiligheid én integriteit van de gebruikers en de data garandeert volgens geldende wetgeving. Naast een scherpe toegangsbeveiliging stelt het beschikbaar stellen van intern én extern verkregen informatie hoge eisen qua integriteit, relevantie en kwaliteit van de onderliggende data. De BOM-organisatie en haar medewerkers zullen hierop worden voorbereid en technische oplossingen op gebied van data analytics hiervoor ingezet;

  3. Functionaliteit – De toegevoegde waarde voor de BOM als ‘information broker’ zit in het verbinden van kennis, kunde en netwerk. De digitale BOM zal deze functionaliteit van ‘delen’ en ‘verbinden’ ondersteunen en toegankelijk maken via applicaties die laagdrempelig en gebruiksvriendelijk zijn;

  4. Collaboration – Een belangrijke kracht van de BOM die in de digitale agenda een centrale rol zal krijgen, is de ‘netwerkkracht’ van de BOM. In interactie tussen en met verschillende partners ontstaan ideeën, oplossingsrichtingen, innovaties of vragen waar anderen een oplossing voor kunnen bieden. De digitale BOM zal daarom verder gaan dan het beschikbaar stellen van relevante informatie maar juist ook deze vormen van digitale interactie of samenwerking op georganiseerde wijze ondersteunen.