De Schijf van Vijf speelt in elk van de drie primaire processen een rol en biedt een mechanisme om de primaire processen elkaar te laten versterken (figuur 3). Centraal staat het versterken van bestaande en nieuwe bedrijvigheid.

Bedrijfsontwikkeling geeft bedrijven toegang tot resources om ze te helpen innoveren en groeien. De vraag van bedrijven naar resources geeft sturing aan de versterking van bestaande en het initiëren van nieuwe ecosystemen via ecosysteemontwikkeling.

Ecosysteemontwikkeling draagt bij aan de ontwikkeling van nieuwe resources. Tegelijkertijd resulteert ecosysteemontwikkeling in kansrijke ideeën voor nieuwe bedrijvigheid, die doorstromen naar bedrijfsontwikkeling.

Sterke Brabantse ecosystemen zijn een belangrijke troef in de propositie voor buitenlandse bedrijven. Buitenlandse bedrijven aantrekken versterkt op zijn beurt weer het ecosysteem doordat bedrijven met nieuwe kennis, faciliteiten, netwerken etc. zich vestigen in Brabant. Ook levert het aantrekken van buitenlandse bedrijven kennis over buitenlandse sectoren en markten op, die weer kan worden ingezet voor de internationale groei van Brabantse bedrijven.

Figuur 3. De onderneming centraal in het Brabantse ecosysteem, versterkt vanuit drie primaire processen door toegang te verschaffen tot gevraagde middelen uit de Schijf van Vijf