Om te innoveren en te groeien hebben bedrijven behoefte aan een ecosysteem dat optimaal toegang biedt tot vijf resources: kennis, talent, faciliteiten, markten en kapitaal (figuur 2)[9]. Deze “Schijf van Vijf” is belangrijk voor iedere sector in de economie.

In het Brabantse ecosysteem zijn veel van deze resources beschikbaar. Publieke partijen als de BOM, het Ministerie van EZ, RVO, de Provincie Noord- Brabant, science parken, Valorisatieprogramma's, etc. en private dienstverleners zoals consultants, banken, en private equity bieden resources of kunnen ze ontwikkelen (BOM-diensten respectievelijk partner diensten in figuur 2). Dit is een belangrijke reden dat bedrijven in Noord-Brabant zich zo goed ontwikkelen.

Maar dit geldt (nog) niet voor alle sectoren. Met name voor opkomende technologieën en sectoren zijn bepaalde resources (nog) niet voldoende ontwikkeld of toegankelijk, waardoor bedrijvigheid moeilijk ontstaat (witte vlekken in figuur 2). Het "ecosysteem" voor zo’n opkomende technologie of sector is nog onvoldoende ontwikkeld (zie ook hoofdstuk 4). Als resources wel beschikbaar zijn dan is het voor bedrijven vaak onduidelijk wat waar te krijgen is.

De BOM wil, samen met partners, de witte vlekken in de Schijf van Vijf opvullen en de toegang voor bedrijven tot de resources in de Schijf van Vijf optimaliseren. Het is belangrijk om juist ook marktpartijen te mobiliseren om resources beschikbaar te stellen. Zij hebben vaak waardevolle resources voor groeiende bedrijven (zoals onbenutte productiecapaciteit), maar stellen deze (nog) niet beschikbaar, ook omdat ze zich niet bewust zijn van de vraag.

  • 9 Bron: OESO, in “The Scale Up Challenge”, Deloitte, November 2014