De komende meerjarenperiode zal de BOM de inzet van haar kennis, netwerk en expertise op het gebied van het aantrekken van buitenlandse bedrijven op een aantal punten door ontwikkelen (zie ook figuur 9):

Operational excellence – In de huidige manier van werken zit nog ruimte om op een aantal terreinen efficiënter en effectiever te werken en daarmee het resultaat binnen de beschikbare capaciteit te vergroten. Van klantselectie tot projectuitvoering zal worden gekeken naar verbetering van projectmanagement, klantbeleving en onderscheidend vermogen. Voor de acquisitie zal worden gezocht naar nieuwe vormen van "lead generation" in de belangrijkste buitenlandse markten. In de ontwikkeling van Operational Excellence zal intensief worden samengewerkt met het “Invest in Holland” partnernetwerk.

Figuur 9. Proces Buitenlandse bedrijven aantrekken, inclusief belangrijke verbindingen naar ecosysteemontwikkeling en bedrijfsontwikkeling

Aansluiten bij BOM resource-benadering – Met de resource-benadering streeft de BOM naar één uniform overzicht van beschikbare en toegankelijke resources in Brabant. Voor het aantrekken van buitenlandse bedrijven wordt deze benadering gebruikt in aanvulling op de promotie van het bredere vestigingsklimaat (met o.m. fiscaliteit en infrastructuur) in Nederland en Brabant. De Schijf van Vijf wordt gebruikt om de buitenlandse promotie up-to-date en efficiënt vorm te geven en bij daadwerkelijke vestiging ingezet in de projectuitvoering om optimale dienstverlening te bieden. Via de Schijf van Vijf wordt nieuwe kennis die is opgebouwd met het aantrekken van buitenlandse bedrijven integraal beschikbaar gemaakt binnen de BOM. Zodra een buitenlands bedrijf zich vestigt bepaalt de BOM welke resources van dit bedrijf interessant zouden kunnen zijn voor andere partijen.

Eén BOM-portfolio – De beheerfase voor buitenlandse bedrijven in Brabant zich op het onderhouden van een goede relatie ("investor relations programma") ten behoeve van groei en behoud, het delen van kennis en het verkrijgen van "testimonials" voor de promotie van Noord-Brabant als vestigingslocatie. Deze relaties worden via de BOM-portfolio ook toegankelijk gemaakt voor de andere primaire processen. Bij nieuwe groeivragen kan op deze manier de vraag efficiënt worden opgepakt door bedrijfsontwikkeling en worden relevante kennis en resources beschikbaar gemaakt voor ecosysteemontwikkeling (en vice- versa).