Ondernemingen vormen de doelgroep van de BOM bij bedrijfsontwikkeling. De BOM focust op innovatieve MKB ondernemingen (met technologische en sociale innovaties) in de drie fases van ontwikkeling:

  • Ideation: een idee wordt doorontwikkeld tot een startend bedrijf

  • Start-up: het bedrijf gaat de markt op en zoekt naar een werkend business model

  • Scale-up: het business model heeft zich bewezen en er moet geïnvesteerd worden om op te schalen, veelal internationaal

Daarnaast zijn de zes topclusters van Noord-Brabant (High Tech Systemen & Materialen, Agrofood, Life Sciences & Health, Maintenance & Services, Logistieke Supply Chain, Biobased Economy) richtinggevend voor het stellen van prioriteiten voor de ondersteuning van bedrijven. Daarbij wordt gezocht naar bedrijven met de potentie (schaalbare markt en schaalbare onderneming) en ambitie om te groeien naar substantiële omzet.

De BOM beoordeelt voor iedere onderneming en de portfolio als geheel in hoeverre zij bijdragen aan de beoogde economische, maatschappelijke en financiële doelstellingen. Blijft op portfolioniveau een doelstelling achter, dan zal de BOM actiever sturen op de ontwikkeling van ondernemingen die bijdragen aan die portfoliodoelstelling (zie ook Appendix 2).