Vanuit haar ketenregiefunctie zet de BOM samen met partners in op de groeiversnelling van bedrijven. Dit gebeurt door deze bedrijven toegang te bieden tot vijf categorieën van resources: kapitaal, kennis, markt, talent en faciliteiten. Deze Schijf van Vijf biedt resources die voorzien in de (verschillende) behoeften van bedrijven in alle drie de fases (zie figuur 8).

Figuur 8. Voorbeelden van veelvoorkomende behoeften van bedrijven in verschillende fases o.b.v. onderzoek Deloitte en ervaringen BOM