Meerjarenplan 2017-2020

Bedrijfsontwikkeling: groeiversnelling voor bedrijven

Het doel van Bedrijfsontwikkeling is om op lange termijn waarde te creëren voor bedrijven en die economische en maatschappelijke waarde (voor een groot deel) te laten neerslaan in de regio.

Lees verder
Meerjarenplan 2017-2020

Doelgroep: ondernemingen centraal

Ondernemingen vormen de doelgroep van de BOM bij bedrijfsontwikkeling.

Lees verder
Meerjarenplan 2017-2020

Resource-benadering: de Schijf van Vijf als methodiek

Vanuit haar ketenregiefunctie zet de BOM samen met partners in op de groeiversnelling van bedrijven. Dit gebeurt door deze bedrijven toegang te bieden tot vijf categorieën van resources: kapitaal, kennis, markt, talent en faciliteiten.

Lees verder
Meerjarenplan 2017-2020

Diensten voor bedrijven

De BOM faciliteert samen met partners de toegang van bedrijven tot resources in de Schijf van Vijf in Brabant.

Lees verder
Meerjarenplan 2017-2020

Uniforme werkwijze: proces voor bedrijfsontwikkeling

Als een bedrijf bij de BOM aanklopt voor ondersteuning vanuit het in de vorige paragraaf beschreven ondersteunings-, programma- of investeringsmodel, dan wordt het bedrijf via een uniforme werkwijze geholpen.

Lees verder
Meerjarenplan 2017-2020

Rollen van de BOM

De BOM zal aan de nieuwe werkwijze concreet invulling geven door voor de bedrijven in haar portfolio de rollen te vervullen van:

Lees verder
Meerjarenplan 2017-2020

Resultaat: werkgelegenheid, maatschappelijke en economische impact

In deze meerjarenperiode streeft de BOM met Bedrijfsontwikkeling naar de volgende resultaten:

Lees verder