In deze meerjarenperiode streeft de BOM met Bedrijfsontwikkeling naar de volgende resultaten:

 • Een portfolio van 400 ondernemingen met een groeicontract met de BOM die:

  • Gezamenlijk een gemiddelde omzetgroei realiseren van 20% per jaar

  • Gezamenlijk € 350 miljoen aan investeringen realiseren (deels door de BOM, deels door cofinancieringen en financiering waar de BOM niet participeert)

  • Gezamenlijk 2.500 FTE aan werkgelegenheid realiseren

  • In hun groeicontracten doelstellingen afspreken over een wederkerige bijdrage aan de ontwikkeling van het ecosysteem en/of over verbetering van de maatschappelijke impact van hun bedrijfsvoering

  • In meerderheid (60%) bijdragen aan één of meer Brabantse maatschappelijke opgaven

  • De dienstverlening van de BOM waarderen met een gemiddelde Net Promotor Score

(NPS) van 30

 • 50% doorverwijzingen van ondernemingen die niet in de BOM-portfolio worden opgenomen naar een voor hun vraagstuk relevante partij

 • 150.000 bezoeken van de website, gemeten in sessies, in 2020 (nu 70.000 per jaar) en waardering van de online dienstverlening met een gemiddelde Net Promotor Score (NPS) van 30.Buitenlandse bedrijven aantrekken