Het behalen van successen in het aantrekken van buitenlandse bedrijven is zeer gevoelig voor internationale (markt)ontwikkeling. Recentelijk zien wij dat de Brexit, ontwikkelingen rondom fiscaliteit, terreurdreiging in Europa en de verkiezingen in Amerika leiden tot onzekerheid in de markt. Wij zien dat een aantal buitenlandse bedrijven er voor kiest hun investeringsplannen uit te stellen of zelfs af te stellen. Dit is bovenop de afvlakkende economische groei in Europa en de trend van teruglopende FDI investeringen in Europa.

Ondanks het verslechterende Europees vestigingsklimaat, zijn de doelstellingen fors hoger dan die van voorgaande meerjarenperiode. De BOM gelooft in de haalbaarheid van de doelstellingen door versterking van Technology Access en marketing van Brabant, het intensiveren en optimaliseren van de samenwerking met partners en de aandacht voor operational excellence.

De BOM zet daarom de volgende doelstellingen voor de periode 2017-2020 voor het aantrekken van buitenlandse bedrijven:

  • Brabant in de top 3 van buitenlandse investeringen in Nederland:

    • 120 FDI projecten (doel in vorige meerjarenperiode was 100), waarvan bij 12 projecten afspraken gemaakt worden op het gebied van maatschappelijke impact

    • 4.000 arbeidsplaatsen (doel in vorige meerjarenperiode was 2.000), waarvan 400 uit de "kaartenbak"

    • € 400 miljoen investeringen (doel in vorige meerjarenperiode was € 300 miljoen)

  • 15% van de FDI projecten (landelijk is 10%) met een R&D activiteit laten landen in Brabant

  • 10% meer (eigen) leads genereren door de BOM nadrukkelijker te profileren in strategische markten