Het meerjarenplan 2017-2020 is de onderlegger van een nieuwe strategie. Deze strategie vraagt om een andere positionering, geladen door een aangepaste marketing- & communicatiestrategie en dito middelen. Binnen deze herpositionering wordt uitgegaan van een integrale BOM branding. De focus van marketingcommunicatie richt zich op het versterken van het primaire proces Bedrijfsontwikkeling. De andere primaire processen ondersteunen waar nodig de gekozen positionering. De medewerkers vervullen als ambassadeurs een sleutelrol, dit vraagt om menskracht en budget om medewerkers op de juiste wijze te ondersteunen en te komen tot een nieuw wensimago bij de omschreven doelgroep.