De BOM volgt een zorgvuldig implementatietraject waarbij zij rekening houdt met het behoud en de inzet van de huidige sterktes van de organisatie, met de wil om de goede resultaten te continueren en te verbeteren tijdens de transitie, met de verandercapaciteit van de organisatie, en met de noodzaak om gedurende de transitie flexibel in te kunnen spelen op veranderende omstandigheden. Om flexibel in te spelen op de behoefte van de ondernemingen en tegelijk al lerende (samen met partners) de optimale werkwijze te ontwikkelen, volgt de BOM een pilot-model. Op het moment van schrijven van dit MJP voert de BOM bijvoorbeeld een pilot uit om tot één BOM-breed intake-proces te komen. Dit initiatief is onderdeel van de nieuwe werkwijze binnen Bedrijfsontwikkeling.

De implementatiestrategie kent drie stappen, die parallel zullen worden ingezet:

  1. Versterken van de propositie (de inhoud en de rol van het werk van de BOM). Met name het richten van ecosysteemontwikkeling op ontwikkelthema's, het ontwikkelen van producten en versterken van het aanbod aan bedrijven, en het inrichten van het partnermodel;

  2. Inrichten van de verbindende processen binnen en tussen de afdelingen. Met name voor het BOM- breed inrichten van het primaire proces bedrijfsontwikkeling, en een uniforme werkwijze binnen ecosysteemontwikkeling;

  3. Versterken competenties en definiëren rollen, incl. nieuwe rollen en afdeling overstijgende rollen, en het toewerken naar een organisatie die de primaire processen optimaal ondersteunt