Het tempo van veranderingen in de economie is hoog. De BOM moet daarom snel en wendbaar in kunnen spelen op onvoorziene gebeurtenissen en nieuwe kansen.

Naast de dienstverlening aan doelgroepen in de drie primaire processen blijft de BOM daarom beschikbaar voor lopende en nieuwe activiteiten waarvan de provincie en/of het Ministerie van EZ haar vraagt (of in het verleden heeft gevraagd) de uitvoering op te pakken. Ook worden taken gewijzigd of afgebouwd als omstandigheden daartoe aanleiding geven.

Voorbeelden van flexibiliteit zijn:

  • Het reactief ondersteunen van kansen (met een potentieel grote impact) buiten de ontwikkelthema’s.

  • De vrije ruimte in de fondsen, die de mogelijkheid biedt om incidenteel bedrijven buiten de doelgroepen te ondersteunen, bijvoorbeeld scale-ups met een grote bijdrage aan de werkgelegenheid buiten de topclusters

In dit hoofdstuk beschrijven we verder de bijzondere opdrachten (in aan- en afbouw) die op dit moment bekend zijn. Een bijzondere opdracht die deels doorloopt en deels wordt geïntensiveerd is de bijdrage van de BOM aan de Brabantse doelstellingen op het vlak van Energietransitie.

Opdrachten die worden afgebouwd/uitgefaseerd/getransformeerd zijn de Brabantse Herstructureringsmaatschappij voor Bedrijventerreinen (BHB) en het Breedbandfonds Brabant.

Een mogelijke nieuwe activiteit op het gebied van bedrijfslocaties is het Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties (ROW) in oprichting.