Internationalisering heeft voor de BOM twee kanten: wij halen buitenlandse bedrijven naar onze regio en wij ondersteunen Brabantse bedrijven bij de betreding van internationale markten. Hiermee dragen we bij aan de stimulering van nieuwe bedrijvigheid, wat zich vertaalt in werkgelegenheid, kapitaalinvesteringen, exportgroei, R&D uitgaven en internationale innovatiesamenwerking.