Jaarverslag 2020

Over dit jaarverslag

Met dit jaarverslag legt de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) verantwoording af over haar activiteiten en prestaties in 2020.

Lees verder
Jaarverslag 2020

Het jaar in het kort

Corona speelde in 2020 zowel intern als extern een grote rol. Tijdens de eerste golf in het voorjaar viel een groot deel van de economie stil. Ambitieuze bedrijven zagen opeens een groot deel van hun inkomsten wegvallen.

Lees verder
Jaarverslag 2020

Over de BOM

De Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) staat voor een toekomstbestendige Brabantse economie. Dat doen we door te ontwikkelen, te investeren en te internationaliseren.

Lees verder
Jaarverslag 2020

Organisatieprofiel

BOM Holding B.V. is een besloten vennootschap waarvan de provincie Noord-Brabant 100% van de aandelen houdt.

Lees verder
Jaarverslag 2020

Missie

De BOM zet zich in voor de duurzame versterking van de Brabantse economie.

Lees verder
Jaarverslag 2020

Stakeholders

Onze stakeholders zijn partijen die betrokken zijn in ons proces van waardecreatie en die een belang hebben bij onze dienstverlening. Het bestuur, het management en de medewerkers van de BOM staan dagelijks in contact met deze stakeholders.

Lees verder
Jaarverslag 2020

Materiële onderwerpen

Om onze toegevoegde waarde te vergroten, baseren wij onze strategie op onderwerpen die voor onze belanghebbenden van materieel belang zijn. De directie bepaalt de strategie en de interne prioriteiten.

Lees verder
Jaarverslag 2020

Trends en ontwikkelingen

De volgende trends en ontwikkelingen zijn van invloed op onze activiteiten en spelen een grote rol in ons nieuwe meerjarenplan:

Lees verder
Jaarverslag 2020

Strategie

2020 was het laatste uitvoeringsjaar van het meerjarenplan 2017-2020. Deze strategie was erop gericht om de groei van innovatieve bedrijven te versnellen, waardoor zij kunnen bijdragen aan de duurzame versterking van de Brabantse economie.

Lees verder
Jaarverslag 2020

Waardeketen

Ons waardecreatiemodel laat zien hoe wij toegevoegde waarde voor Brabant én Nederland creëren.

Lees verder