De BOM heeft de afgelopen periode goede resultaten geboekt met het aantrekken van buitenlandse bedrijven, met een grote toegevoegde waarde voor de werkgelegenheid en/of het innovatievermogen van Brabant. De BOM richt zich daarbij op buitenlandse bedrijven die toegang willen tot de Europese afzetmarkt en daar ondersteunende faciliteiten bij zoeken (zoals bijvoorbeeld een hoofdkantoor of logistieke operatie) ("market access"), en op buitenlandse bedrijven die toegang zoeken tot technologie en/of kennis voor eigen product/procesontwikkeling ten behoeve van de wereldwijde markt ("technology access"). Buiten het aantrekken van nieuwe buitenlandse bedrijven is er ook aandacht voor reeds gevestigde buitenlandse bedrijven. Het investor relations programma richt zich op het onderhouden van een goede relatie met ‘current investors’ t.b.v. groei en behoud van werkgelegenheid, het delen van kennis en leads en het verkrijgen van testimonials voor de promotie van Brabant als vestigingslocatie.

In de komende meerjarenperiode zijn deze 3 pijlers de basis voor het aantrekken van buitenlandse bedrijven:

  • Market Access (Gateway to Europe)

  • Technology Access (Kennisintensief, topsectoren en campussen)

  • Investor Relations (Behoud en Groei)

Vanuit deze 3 pijlers zal verder gewerkt worden aan het behalen van nieuwe successen, waarbij er aandacht is voor:

  • Operational Excellence met meer focus op geografische markten, activiteiten en topsectoren

  • Samenwerking met NFIA (Invest in Holland), Triple Helix Partners, de B5 gemeenten en Campussen

  • Marketing: doorontwikkelen van het onderscheidend vermogen van Brabant in het buitenland

  • Verbinden met handelsbevordering, innovatiesamenwerking en met de rol van de overheid (m.n. de provincie) in de strategische buitenlandse markten

  • (Strategische) buitenlandse bedrijven toegang geven tot de resources van de BOM en partners in de Schijf van Vijf.