De BOM gaat nieuwe activiteiten en werkwijze de komende meerjarenperiode implementeren. Zij start daarbij met de inhoud: de verbeterde propositie, daarna worden de processen ingericht mede op basis van die propositie, competenties versterkt en nieuwe rollen gedefinieerd. Op hoofdlijnen is er een transitieagenda opgesteld met alle veranderactiviteiten voor de komende meerjarenperiode. Onderdelen die in 2017 worden opgepakt zijn verder uitgewerkt in een activiteitenplan voor 2017.