Meerjarenplan 2017-2020

Samenvatting

Met het meerjarenplan 2017-2020 geeft de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) invulling aan de vernieuwde, vierledige opdracht die zij heeft gekregen van haar subsidiënten en aandeelhouders:

Lees verder
Meerjarenplan 2017-2020

Vernieuwde opdracht: een sterk ecosysteem, groeiende bedrijven, meer internationalisering en flexibiliteit

De Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) is één van de Nederlandse maatschappijen voor regionale economische ontwikkeling. De Provincie Noord-Brabant en het Ministerie van Economische Zaken zijn aandeelhouder en opdrachtgever van de BOM.

Lees verder
Meerjarenplan 2017-2020

Veranderende wereld: inspelen op de nieuwe werkelijkheid

We leven in een uitdagende tijd. De wereld verandert snel en de snelheid van verandering neemt toe. Een drijvende kracht is informatietechnologie.

Lees verder
Meerjarenplan 2017-2020

Resultaten 2013-2016 en verbeterpunten voor 2017-2020

Het gaat goed met de BOM. Zij heeft de afgelopen meerjarenperiode goede resultaten laten zien (zie tabel 1).

Lees verder
Meerjarenplan 2017-2020

Missie: duurzaam versterken van de Brabantse economie

De missie van de BOM is het duurzaam versterken van de Brabantse economie.

Lees verder
Meerjarenplan 2017-2020

Propositie: verbinden, investeren en organiseren

De kracht van de BOM ligt in de opgebouwde kennis en het netwerk, en in het kapitaal en de uitvoeringscapaciteit die zij ter beschikking heeft.

Lees verder
Meerjarenplan 2017-2020

Doelstellingen: economische, maatschappelijke en financiële impact

In de komende meerjarenperiode wil de BOM samen met partners werken aan een toekomst-bestendig Brabant. Hierbij horen doelstellingen die leiden tot economische, maatschappelijke en financiële impact, met concrete, meetbare KPI's (zie tabel 3).

Lees verder
Meerjarenplan 2017-2020

Resource-benadering: vijf categorieën van middelen toegankelijk maken voor groei van bedrijvigheid

Om te innoveren en te groeien hebben bedrijven behoefte aan een ecosysteem dat optimaal toegang biedt tot vijf resources: kennis, talent, faciliteiten, markten en kapitaal (figuur 2)9.

Lees verder
Meerjarenplan 2017-2020

Samenhang: de drie primaire processen en de Schijf van Vijf

De Schijf van Vijf speelt in elk van de drie primaire processen een rol en biedt een mechanisme om de primaire processen elkaar te laten versterken (figuur 3). Centraal staat het versterken van bestaande en nieuwe bedrijvigheid.

Lees verder
Meerjarenplan 2017-2020

Partnermodel: uitdagen van de markt en mobiliseren partners

Het creëren en bieden van toegang tot resources van de Schijf van Vijf is iets dat de BOM niet alleen kan doen.

Lees verder