31-12-2019

31-12-2018

   

     

Bedrijfsterreinen

  

551.765

551.765

Bedrijfsgebouwen

  

3.497.138

3.664.086

Andere vaste bedrijfsmiddelen

  

322.477

525.593

   

4.371.380

4.741.444

 

Bedrijfsterreinen

Bedrijfsgebouwen

Andere vaste bedrijfsmiddelen

Totaal 2019

 

     

Aanschafwaarde per 1 januari

551.765

4.787.718

1.198.575

6.538.059

Cumulatieve afschrijvingen per 1 januari

-

-1.123.633

-672.983

-1.796.615

Boekwaarde per 1 januari

551.765

3.664.086

525.593

4.741.444

     

Investeringen

-

-

7.819

7.819

Desinvesteringen

-

-

-

-

Afschrijvingen

-

-166.948

-210.935

-377.883

Afschrijving desinvestering

-

-

-

-

 

-

-166.948

-203.116

-370.064

     

Aanschafwaarde per 31 december

551.765

4.787.718

1.206.394

6.545.878

Cumulatieve afschrijvingen per 31 december

-

-1.290.580

-883.917

-2.174.498

Boekwaarde per 31 december

551.765

3.497.138

322.477

4.371.380

     

Afschrijvingspercentages

0%

2,5%-10%

10%-50%