BOM Brabant Ventures raakt in een steeds vroegere fase van ontwikkeling bij bedrijven betrokken. De markt pakt bedrijven in deze vroege fase nauwelijks op, omdat ze intensieve begeleiding vragen. Bovendien is er sprake van een verhoogd risico.

Werken in een vroege fase vraagt om optimalisatie van het financiële instrumentarium: we moeten toewerken naar een sluitende financieringsketen. Om de ontwikkeling van bedrijven in een heel vroege fase te kunnen versnellen, is er enerzijds behoefte aan kleine tickets. Anderzijds bestaat er behoefte aan grote tickets voor kapitaalintensieve bedrijven die al in een vroege fase voor grote investeringen staan. Het werken met kleine tickets (vanuit het Ontwikkelfonds) vraagt om standaardisering en digitalisering van werkprocessen en dienstverlening. We hebben op dat gebied vorig jaar al stappen gezet, en we zullen hier in 2020 mee doorgaan.

Belangrijk zijn ook de verbindingen met partners in de financieringsketen. Wij zochten in 2019 nadrukkelijk de samenwerking met het nieuwe Invest-NL en Techleap. In diverse gesprekken deelden we onze ervaringen en opgebouwde expertise over zaken als organisatieontwikkeling, venture building, investeringsstrategieën, juridische documentatie, beheersprocessen en staatssteun.

Ook waren wij in 2019 betrokken bij het Brabant Startup Fonds en het nieuwe startup initiatief ‘Braventure’. De twee initiatieven versterken het ecosysteem voor bedrijfsontwikkeling in een heel vroege fase. We waren betrokken bij de vormgeving van het fonds en zijn partner in deze alliantie. Binnen het samenwerkingsverband hebben we 80% van de succesvolle aanvragen voor het Brabant Startup Fonds naar het fonds geleid. Aandachtspunt voor de toekomst is de inrichting van een slagvaardige organisatie en werkwijze voor Braventure.