De programma’s en projecten van het team Ecosysteemontwikkeling zijn veelal meerjarig. Veel van de hierboven beschreven initiatieven lopen in 2020 gewoon door.

In 2020 zal in Brabant veel aandacht uitgaan naar de digitalisering van de economie. Er zijn al veel initiatieven op het gebied van dataeconomie en toepassingen van kunstmatige intelligentie. We treffen ze aan in alle sectoren van de economie. Samen met de provincie willen we komen tot een richtinggevende programmering die alle initiatieven in een synergetisch samenwerkingsverband onderbrengt.

Voor de zomer van 2020 voeren we in de diverse economische ecosystemen in Brabant een verkenning uit naar de eventuele structurele impact van de coronacrisis. Mocht dat nodig zijn, dan zullen we vanuit Ecosysteemontwikkeling nieuwe initiatieven ontplooien om hierop in te spelen.