Er bestond in 2019 zowel binnen als buiten Brabant veel interesse in de verdere uitrol van het Investor Readiness Programma. Inmiddels hebben ook andere ROM’s (Oost NL, NOM en IQ) het programma uitgerold.

Ook in Brabant nam de interesse in groeiprogramma's voor startups toe. Behalve de BOM en OndernemersLift+ starten ook de TUe en Braventure met programma's. Aandachtspunt hierbij is dat we het aanbod op elkaar afstemmen en het perspectief van de ondernemer centraal stellen. De programma's van de BOM en de TUe zijn inmiddels op elkaar afgestemd. Daarnaast wordt gekeken hoe Braventure haar programma kan optimaliseren.