De BOM trekt, in nauwe samenwerking met het Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) en binnen het Invest in Holland-netwerk, buitenlandse bedrijven aan die een bijdrage kunnen leveren aan de werkgelegenheid en/of het innovatievermogen van Brabant. Wij richten ons zowel op ondernemingen die toegang willen tot de Europese afzetmarkt (‘market access’) als bedrijven die aansluiting zoeken bij technologie of kennis voor product- of procesontwikkeling (‘technology access’). Daarnaast zetten we via ‘investor relations’ in op behoud en groei van buitenlandse bedrijven die hier reeds gevestigd zijn.