Onder deelnemers van het Investor Readiness Programma en het Market Readiness Programma bestaat een grote behoefte aan vervolgbegeleiding, zo blijkt uit klantgesprekken. Deze begeleiding moet ervoor zorgen dat ze de focus houden op de mijlpalen die ze moeten bereiken om door te groeien naar de volgende levensfase. Op basis van deze behoefte ontwikkelde Product Development in samenwerking met Brabant Ventures het Venture Building-model. De begeleiding begint met een digitaal assessment dat bedrijven inzicht geeft in hun huidige ontwikkelingsfase en de mijlpalen die ze moeten halen om door te kunnen groeien.